П О К А Н А

С  настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет Костинброд на 27.04.2017 година /четвъртък/ от 16.00 часа, което ще се проведе  в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” –  гр.Костинброд

Публикувано на 24.04.2017г.

Покана

С  настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и третото редовно заседание на Общински съвет Костинброд на 30.03.2017 година /четвъртък/ от 16.00 часа, което ще се проведе  в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” –  гр.Костинброд

Публикувано на 24.03.2017г.

П  О  К  А  Н  А

П  О  К  А  Н  А

С  настоящата Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и второто редовно заседание на Общински съвет Костинброд на 22.02.2017 година /сряда/  от 16.00 часа, което ще се проведе  в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” –  гр.Костинброд

Публикувано на 20.02.2017г.

Покана и график на комисиите

Покана

График на комисии

Публикувано на 03.10.2016г.

Покана

Покана 20.09.2016

Публикувано на 19.09.2016г.